Informace o koronaviru

Všechny relevantní informace o situaci kolem možného výskytu koronaviru jsou uvedeny na portálu https://bezpecnost.praha.eu/, který je průběžně aktualizován. Odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy situaci neustále monitoruje a je v nepřetržitém kontaktu se složkami integrovaného záchranného systému, Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a dalšími subjekty.

Vzhledem k požadavku na zvýšení hygieny rukou a také vzhledem k tomu, že společně hrajeme na naše klavíry několik hodin denně a dotýkáme se tak klaviatury, prosíme všechny naše studenty, aby si do doby uklidnění situace před svou lekcí klavíru umyli ruce mýdlem na toaletě. Děkujeme. 🙂