Náš tým

Vedení školy

MgA. Eva Lorenc, Ph.D.

Eva Lorenc je zakladatelka a současná majitelka naší klavírní školy a její zodpovědná vedoucí. Stará se nejen o výuku našich studentů, ale také o hladký běh výuky v celé škole. Přijímá do výuky nové studenty, buduje a utváří vizi naší školy. Snaží se vytvářet takové prostředí pro výuku hry na klavír, které bude radostné, podněcující, bude naše studenty bavit, a zároveň poskytne nejvyšší možnou kvalitu výuky hry na klavír ze strany našich lektorů.

Štěpán Lorenc, MSc

Štěpán Lorenc se stará o management a technické zázemí naší školy. Komunikuje s našimi klienty prostřednictvím emailu i telefonu, pomáhá s organizací výuky i našich akcí, stará se o administraci. Je také správcem našich krásných webových stránek.

Milada Suchánková

Milada Suchánková je asistentka Evy a Štěpána Lorencových. Vyřizuje pro naši školu fakturaci, zabývá se e-mailovou komunikací s našimi klienty a administrativou. Setkáte se s ní hlavně na e-mailu.

Lektoři

MgA. Eva Lorenc, Ph.D.

Eva je zakladatelka a vedoucí naší klavírní školy. Vystudovala konzervatoř v Pardubicích a Akademii múzických umění v Praze. V současnosti dokončuje doktorské studium na Pedagogické fakultě UK, kde také vyučuje hru na klavír. Hraní na klavír je její celoživotní vášní, posláním i povoláním. Věnuje se s velkým zápalem a radostí výuce malých dětí, mladých lidí i dospělých. Je také autorkou úspěšného blogu o hraní na klavír, autorkou několika e-booků, které lidem pomáhají řešit různé problémy spojené se hrou na klavír. Její projekty pomáhají lidem po celé republice. Pro děti vytvořila funkční metodu pro výuku čtení not, e-book Pohádkové čtení not pro malé klavíristy, díky němuž se děti zábavným a efektivním způsobem naučí číst noty. Věnuje se také tvorbě klavírních online kurzů pro dospělé začátečníky. Její Metodika elementární výuky hry na klavír 5-7 letých dětí zpracovaná formou e-booku byla v roce 2019 nominovaná na cenu ministerstva školství. V současnosti je Eva na mateřské dovolené, aktivně tedy nevyučuje.

MgA. Klára Štěpánová Králíčková

Klára vystudovala magisterský program na Akademii múzických umění v Praze v klavírní třídě prof. Františka Malého. Má za sebou úspěšnou sólovou kariéru, je laureátkou řady klavírních soutěží a v roce 2014 jí byla Nadačním fondem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě udělena cena za nejlepší provedení děl soudobých skladatelů. Vyučovala na uměleckých kurzech ve Philadelphii a New Yorku (USA), které byly organizovány Appel Farm Arts & Music Center. Učení hry na klavír ji velmi baví. V naší škole vyučuje již od doby jejího založení v roce 2015. Klárka má některá svá vystoupení zveřejněná na YouTube. Poslechněte si, jak krásně hraje v tomto videu! Aktuálně si Klárka užívá rodinného života na mateřské dovolené.

MgA. Adam Stráňavský

Adam absolvoval Konzervatoř Jána Levoslava Bellu v Banské Bystrici, kde studoval ve třídě Mgr. Aleše Solárika. Magisterské studium v oboru hra na klavír dokončil na Hudební akademii múzických umění v Praze ve třídě významného českého klavíristy Borise Krajného. Za studií získal několikrát titul laureáta na různých klavírních soutěžích jako Súťaž študentov slovenských konzervatórií, Forum per tasti, International piano competition Beyond Music-Huesca. Vystoupil na koncertních pódiích na Slovensku, v Česku, Francii, Španělsku, Polsku a Spojených státech amerických. Věnuje se též pedagogické a charitativní činnosti jako účinkující na benefičních koncertech. Specializuje se na výuku dospělých studentů.

BcA. Vsevolod Tokmakov

Vsevolod pochází z Petrohradu. Je nejen vynikající klavírista, ale také skládá a senzačně improvizuje. Hudbě se věnuje od 4 let. V 10 letech získal 1. cenu na mezinárodní skladatelské soutěží v Petrohradě. V 15 letech se přestěhoval do České Republiky, kde studoval klavír na Pražské konzervatoři. Skončil jako 7. na mezinárodní soutěži Pražské jaro 2011, jako 3. na přehlídce konzervatoři v Pardubicích v roce 2010, na Pianistovi roku 2016 získal 5. místo a na přehlídce konzervatoří v Pardubicích 2016 2. cenu. Učí klavír a hudební teorii, hraje v café a hotelích nebo na akcích, kde většinou improvizuje jazz. Miluje dílo Alexandra Skrjabina a chce dokončit jeho epochální, avšak nedokončené dílo Mysterii. Od roku 2018 studuje na AMU u profesora Malého v bakalářském programu. Věnuje se výuce větších dětí od cca 10 let a dospělých všech úrovní hry.

MgA. Evgenia Vorobyeva

Evgenia začala hrát na klavír ve věku pěti let. Střední odborné hudební vzdělání získala na Státní konzervatoři Saratov pojmenované podle L. V. Sobinova v Rusku ve třídě prof. Alexandra Rykele, žáka S.S. Bendického, kterého učil legendární pedagog G. Nejgauz. Po dobu studia se zúčastnila řady celostátních a mezinárodních soutěží, je finalistkou soutěže M. Judinové v Petrohradu. Své vzdělávání završila na Akademii múzických umění v Praze pod vedením odb. as. Kvitoslavy Bilinské. Spolupracovala s řadou významných hudebníků, za všechny jmenujme např. sólistku Mariinského divadla v Petrohradu Marinu Shaguch, nebo Dagmar Peckovou. Hodně se věnuje i komorní hře, pravidelně hraje s vítězkou violoncellové soutěže B. Martinů Anetou Šudákovou a také v triu s houslistou Markem Blahou. Věnuje se nadšeně výuce dětí i dospělých všech úrovní hry.

BcA. Sára Suchánková

Sára Suchánková je vynikající mladá klavíristka, která byla v lednu 2019 přijata na prestižní pražskou Akademii múzických umění do 1. ročníku. Sára začala hrát na klavír v 5 letech pod vedením vynikající pedagožky R. Goslinské a pokračovala ve studiu na konzervatoři v Pardubicích ve třídě vynikající české pedagožky a klavíristky M. Maixnerové. Během studií posbírala řadu ocenění i laureátských titulů na českých i mezinárodních klavírních soutěžích, a vystupovala také s předními českými orchestry, např. s Filharmonií Pardubice. Sára se věnuje výuce hry na klavír nadšeně, vyučuje děti i dospělé všech úrovní hry. V uplynulých letech vyučovala hru na klavír ve slavném dětském sboru Boni Pueri v Hradci Králové.

BA. Giora Kukui

Po ukončení studií na Rimonově škole jazzové a soudobé hudby v izraelském Ramatu Hasharon dokončil Giora své hudební vzdělání na Jeruzalémské akademii hudby a tance. Hudbu vyučuje více než deset let. Specializuje se na výuku dospělých studentů všech úrovní hry, vyučuje pouze v anglickém jazyce.

Mgr. Vartan Agopian, Ph.D.

Vartan Agopian pochází z Libanonu, kde vystudoval v Beirútu Lebanese National Conservatory of Music a dále také Haigazian University, kde se zaměřil na obor psychologie. Poté vystudoval v Praze na Karlově univerzitě na Pedagogické fakultě obor Hudební vzdělávání a hru na klavír, a svá studia zakončil doktorátem na téže fakultě. Ve své rodné zemi je uznávaným skladatelem, spolupracuje například se slavnou libanonskou zpěvačkou Carlou Chamoun, pro kterou též skládá písně. Je také autorem Koncertu pro klavír a smyčcový orchestr g moll, který sám premiéroval. Koncertuje také se svou manželkou, která je houslistka a společně vychovávají malou dcerku. Od roku 2022 korepetituje pro český chlapecký sbor Boni Pueri. Vartan vyučuje v naší škole hru na klavír v anglickém jazyce. Zaměřuje se na středně až velmi pokročilé studenty.

Gleb Korotkiy, DiS.

Gleb Korotkiy se narodil v Moskvě a na klavír začal hrát ve 4 letech. Od 7 let žije v Čechách, kde absolvoval ZUŠ při ambasádě v Praze. Od roku 2004 studoval na konzervatoři v Plzni u profesora Maxima Averkieva, kde absolvoval v roce 2021. Připravuje se na studium hry na klavír na HAMU a zároveň je studentem Metropolitní univerzity v Praze. Kromě hry na klavír má zkušenosti v oboru žurnalistiky jako šéfredaktor v ruských internetových novinách. Hru na klavír vyučuje soukromě, při studiu v Plzni vyučoval 2 roky na ZUŠ Terezie Brskové. Od července 2021 je lektorem v naší škole Piano School Prague. Hovoří plynně česky, rusky a anglicky.

Bc. Amálie Pivoňková

Amálie Pivoňková studovala hru na klavír na ZUŠ v Klášterci nad Ohří a v Mostě. Po maturitě na gymnáziu v Klášterci nad Ohří nastoupila na Konzervatoř v Teplicích, obor klavír u Mgr. Hany Turkové. Konzervatoř absolvovala v roce 2021. Aktuálně studuje na Univerzitě Karlově, Pedagogická fakulta, obor hra na klavír. Od září 2021 studuje hru na klavír také na Akademii múzických umění v Praze. Již od roku 2017 vyučuje hru na klavír, vyučuje děti i dospělé všech úrovní hry.

Petr Falkenauer, DiS.

Petr Falkenauer pochází ze Všerub u Plzně. V Plzni vystudoval církevní gymnázium a již v průběhu studií nastoupil na Konzervatoř v Plzni, obor klavír u MgA. Věry Müllerové. V současné době studuje HAMU, obor klavír u Doc. Františka Malého. Absolvoval klavírní kurzy v Dinant, Belgii a v roce 2019 se zúčastnil mezinárodní soutěže komorní hry, kde se umístil na skvělém 2. místě. Své pedagogické zkušenosti získal na uměleckých školách v Kralovicích a v Plzni. Věnuje se výuce dětí i dospělých všech úrovní hry.

Mgr. Natália Lukáčová

Natália Lukáčová absolvovala magisterské studium na Pedagogické fakultě UK oboru Hra na klavír a Hudební výchova. Během studia vykonávala praxi na uměleckých školách a také na hudebním gymnáziu. Učila také klavír a hudební výchovu v mateřské škole. V rámci studia měla klavírní recitály a často korepetovala. Je také členkou orchestru UK, kde hraje. Je dobře vybavena dvěma cizími jazyky, a to italštinou a angličtinou. Zároveň se chce neustále rozvíjet a posouvat dál jak v pedagogice, tak ve hře na klavír. Výuka hry na klavír ji nesmírně baví a svůj laskavý profesionální přístup přenáší na své četné žáky v naší škole, kteří její hodiny nadšeně navštěvují.