Vedení školy

MgA. Eva Lorenc, Ph.D.

Eva Lorenc je zakladatelka a majitelka naší klavírní školy. Stará se nejen o výuku našich studentů, ale také o hladký běh výuky v celé škole. Přijímá do výuky nové studenty, buduje a utváří vizi naší školy. Snaží se vytvářet takové prostředí pro výuku hry na klavír, které bude radostné, podněcující, bude naše studenty bavit, a zároveň poskytne nejvyšší možnou kvalitu výuky hry na klavír ze strany našich lektorů.
Eva vytvořila i úspěšnou online klavírní školu, který najdete na jejích stránkách www.evalorenc.cz. Eva pomáhá s hraním na klavír dětem i dospělým v Čechách i zahraničí. Svou metodu elementární klavírní výuky dětí zpracovala do klavírní školy Můj klavír, která vychází v červnu 2023 ve významném hudebním nakladatelství Bärenreiter.

Mgr. Vartan Agopian, Ph.D.

Vartan Agopian je provozní ředitel naší klavírní školy. Úzce spolupracuje s Evou lorenc. Kromě pořádání koncertů a pedagogických setkání zajišťuje pro studenty kvalitní výuku. Vartan pochází z Libanonu, kde vystudoval Libanonskou národní hudební konzervatoř v Bejrútu, a také Haigazian University, kde se zaměřil na pedagogickou psychologii. Poté vystudoval hudební výchovu a hru na klavír na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal doktorát. Mluví plynně 7 jazyky, kromě klavíristy je také dirigentem a skladatelem. Od roku 2014 žije v České republice a vyučuje na Univerzitě Karlově a University of New York v Praze, kromě toho doprovází český chlapecký sbor Boni Pueri. Vystupuje koncertě i s manželkou, která je houslistka, a spolu vychovávají dceru.  Od roku 2022 korepetituje pro český chlapecký sbor Boni Pueri. Vartan vyučuje v naší škole hru na klavír v anglickém jazyce. Zaměřuje se na středně až velmi pokročilé studenty.

Martina Humpolíková

Martina je školní asistentka, se kterou se nejčastěji setkáte v rámci e-mailové komunikace, organizuje seznamovací lekce pro naše nové uchazeče a pomůže Vám s přihlášením na naši školu.

Lektoři

MgA. Adam Stráňavský

Adam absolvoval Konzervatoř Jána Levoslava Bellu v Banské Bystrici, kde studoval ve třídě Mgr. Aleše Solárika. Magisterské studium v oboru hra na klavír dokončil na Hudební akademii múzických umění v Praze ve třídě významného českého klavíristy Borise Krajného. Za studií získal několikrát titul laureáta na různých klavírních soutěžích jako Súťaž študentov slovenských konzervatórií, Forum per tasti, International piano competition Beyond Music-Huesca. Vystoupil na koncertních pódiích na Slovensku, v Česku, Francii, Španělsku, Polsku a Spojených státech amerických. Věnuje se též pedagogické a charitativní činnosti jako účinkující na benefičních koncertech. Specializuje se na výuku dospělých studentů.

BcA. Vsevolod Tokmakov

Vsevolod pochází z Petrohradu. Je nejen vynikající klavírista, ale také skládá a senzačně improvizuje. Hudbě se věnuje od 4 let. V 10 letech získal 1. cenu na mezinárodní skladatelské soutěží v Petrohradě. V 15 letech se přestěhoval do České Republiky, kde studoval klavír na Pražské konzervatoři. Skončil jako 7. na mezinárodní soutěži Pražské jaro 2011, jako 3. na přehlídce konzervatoři v Pardubicích v roce 2010, na Pianistovi roku 2016 získal 5. místo a na přehlídce konzervatoří v Pardubicích 2016 2. cenu. Učí klavír a hudební teorii, hraje v café a hotelích nebo na akcích, kde většinou improvizuje jazz. Miluje dílo Alexandra Skrjabina a chce dokončit jeho epochální, avšak nedokončené dílo Mysterii. Od roku 2018 studuje na AMU u profesora Malého v bakalářském programu. Věnuje se výuce větších dětí od cca 10 let a dospělých všech úrovní hry.

MgA. Evgenia Vorobyeva

Evgenia začala hrát na klavír ve věku pěti let. Střední odborné hudební vzdělání získala na Státní konzervatoři Saratov pojmenované podle L. V. Sobinova v Rusku ve třídě prof. Alexandra Rykele, žáka S.S. Bendického, kterého učil legendární pedagog G. Nejgauz. Po dobu studia se zúčastnila řady celostátních a mezinárodních soutěží, je finalistkou soutěže M. Judinové v Petrohradu. Své vzdělávání završila na Akademii múzických umění v Praze pod vedením odb. as. Kvitoslavy Bilinské. Spolupracovala s řadou významných hudebníků, za všechny jmenujme např. sólistku Mariinského divadla v Petrohradu Marinu Shaguch, nebo Dagmar Peckovou. Hodně se věnuje i komorní hře, pravidelně hraje s vítězkou violoncellové soutěže B. Martinů Anetou Šudákovou a také v triu s houslistou Markem Blahou. Věnuje se nadšeně výuce dětí i dospělých všech úrovní hry.

Gleb Korotkiy, DiS.

Gleb Korotkiy se narodil v Moskvě a na klavír začal hrát ve 4 letech. Od 7 let žije v Čechách, kde absolvoval ZUŠ při ambasádě v Praze. Od roku 2004 studoval na konzervatoři v Plzni u profesora Maxima Averkieva, kde absolvoval v roce 2021. Připravuje se na studium hry na klavír na HAMU a zároveň je studentem Metropolitní univerzity v Praze. Kromě hry na klavír má zkušenosti v oboru žurnalistiky jako šéfredaktor v ruských internetových novinách. Hru na klavír vyučuje soukromě, při studiu v Plzni vyučoval 2 roky na ZUŠ Terezie Brskové. Od července 2021 je lektorem v naší škole Piano School Prague. Hovoří plynně česky, rusky a anglicky.

Bc. Amálie Pivoňková

Amálie Pivoňková studovala hru na klavír na ZUŠ v Klášterci nad Ohří a v Mostě. Po maturitě na gymnáziu v Klášterci nad Ohří nastoupila na Konzervatoř v Teplicích, obor klavír u Mgr. Hany Turkové. Konzervatoř absolvovala v roce 2021. Aktuálně studuje na Univerzitě Karlově, Pedagogická fakulta, obor hra na klavír. Od září 2021 studuje hru na klavír také na Akademii múzických umění v Praze. Již od roku 2017 vyučuje hru na klavír, vyučuje děti i dospělé všech úrovní hry.

Mgr. Natália Lukáčová

Natália Lukáčová absolvovala magisterské studium na Pedagogické fakultě UK oboru Hra na klavír a Hudební výchova. Během studia vykonávala praxi na uměleckých školách a také na hudebním gymnáziu. Učila také klavír a hudební výchovu v mateřské škole. V rámci studia měla klavírní recitály a často korepetovala. Je také členkou orchestru UK, kde hraje. Je dobře vybavena dvěma cizími jazyky, a to italštinou a angličtinou. Zároveň se chce neustále rozvíjet a posouvat dál jak v pedagogice, tak ve hře na klavír. Výuka hry na klavír ji nesmírně baví a svůj laskavý profesionální přístup přenáší na své četné žáky v naší škole, kteří její hodiny nadšeně navštěvují.

Bc. Jakob Lang

Jakob vystudoval hudební střední školu v Německu a od roku 2020 studuje hru na klavír na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Těší se na spojení a práci u klavíru s dětmi i dospělými a na to, aby se pro jeho studenty hra na klavír stala zábavnou a vzdělávací zkušeností. Hovoří plynně anglicky a německy protože plánuje zůstat v Čechách, velmi zdatně hovoří i česky.

Mgr. Olivia Biskupská

Olivia je multi-umělkyně – zpěvačka, klavíristka, skladatelka, herečka. Je absolventkou Vysoké školy múzických umění v Bratislavě.Hudbě v rámci vystupovaní a komponování se věnuje už po více než 15 let – se specializací od klasické hudby až po populární, filmovou a jazz. Vystupovala v rámci několika hudebních souborů, kapel i divadelních a improvizačních projektů. Žákům pomáhá prohloubit poznání hudby prostřednictvím kompozice a improvizace. Zpívá odmalička v školských sborech a později i sólo v kapelách. V roce 2022 byla součástí mezinárodního sboru The Chamber Choir v Bratislavě.
V populárním zpěvu prošla školením se špičkovými americkými kouči (Charmaine Brown, Denna De Rose) i jejich pokračovatelkami Julianou Sersen a Annou Re (školená hlasovou koučkou Stinga, Madonny a broadwayiských hvězd). V roku 2017 absolvovala klavírní interpretační kurz s prof. Drahomírou Bilígovou z Itálie. V roku 2016 získala první místo v kategorii Klavírní duo v Nadregionální klavírní soutěži Brezno a druhé místo v Čtyřruční hře na klavír v Celoslovenské klavírní soutěži Schneiderova Trnava.
Díky širokému uměleckému záběru napříč hudebními styly disponuje všestranností co jí umožňuje pomoci vám nastavit směr, kterým byste se chtěli hudebně ubírat.