Náš tým

Vedení školy

MgA. Eva Lorenc, Ph.D.

Eva Lorenc je zakladatelka a současná majitelka naší klavírní školy a její zodpovědná vedoucí. Stará se nejen o výuku našich studentů, ale také o hladký běh výuky v celé škole. Přijímá do výuky nové studenty, buduje a utváří vizi naší školy. Snaží se vytvářet takové prostředí pro výuku hry na klavír, které bude radostné, podněcující, bude naše studenty bavit, a zároveň poskytne nejvyšší možnou kvalitu výuky hry na klavír ze strany našich lektorů.

Bc. Štěpán Lorenc

Štěpán Lorenc se stará o management a technické zázemí naší školy. Komunikuje s našimi klienty prostřednictvím emailu i telefonu, pomáhá s organizací výuky i našich akcí, stará se o administraci. Je také správcem našich krásných webových stránek.

Lektoři

MgA. Eva Lorenc, Ph.D.

Eva je zakladatelka a vedoucí naší klavírní školy. Vystudovala konzervatoř v Pardubicích a Akademii múzických umění v Praze. V současnosti dokončuje doktorské studium na Pedagogické fakultě UK, kde také vyučuje hru na klavír. Hraní na klavír je její celoživotní vášní, posláním i povoláním. Věnuje se s velkým zápalem a radostí výuce malých dětí, mladých lidí i dospělých. Je také autorkou úspěšného blogu o hraní na klavír, autorkou několika e-booků, které lidem pomáhají řešit různé problémy spojené se hrou na klavír. Její projekty pomáhají lidem po celé republice. Pro děti vytvořila funkční metodu pro výuku čtení not, e-book Pohádkové čtení not pro malé klavíristy, díky němuž se děti zábavným a efektivním způsobem naučí číst noty. Věnuje se také tvorbě klavírních online kurzů pro dospělé začátečníky. Její Metodika elementární výuky hry na klavír 5-7 letých dětí zpracovaná formou e-booku byla v roce 2019 nominovaná na cenu ministerstva školství. V současnosti je Eva na mateřské dovolené, aktivně tedy nevyučuje.

MgA. Klára Štěpánová Králíčková

Klára vystudovala magisterský program na Akademii múzických umění v Praze v klavírní třídě prof. Františka Malého. Má za sebou úspěšnou sólovou kariéru, je laureátkou řady klavírních soutěží a v roce 2014 jí byla Nadačním fondem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě udělena cena za nejlepší provedení děl soudobých skladatelů. Vyučovala na uměleckých kurzech ve Philadelphii a New Yorku (USA), které byly organizovány Appel Farm Arts & Music Center. Učení hry na klavír ji velmi baví. V naší škole vyučuje již od doby jejího založení v roce 2015. Klárka má některá svá vystoupení zveřejněná na YouTube. Poslechněte si, jak krásně hraje v tomto videu! Aktuálně si Klárka užívá rodinného života na mateřské dovolené.

MgA. Kornélie Marečková

Kornélie studovala klavír u doc. Františka Malého na Hudebním Gymnáziu Hlavního města Prahy. Po dokončení magisterského studia na pražské Akademii múzických umění v roce 2016 obdržela stipendium od Anglo-Czech Educational Fund a pod vedením Davida Quigleyho a Roberta Markhama získala v roce 2017 Postgraduate Certificate na Royal Birmingham Conservatoire. V Anglii se účastnila několika mistrovských kurzů a měla možnost učit se od význačných klavíristů jako je Pascal Nemirovsky, Idill Biret, Peter Donohoe a další. Pobyt v zahraničí byl velkou inspirací pro její současnou pedagogickou činnost. V současnosti se kromě klavírního vyučování věnuje komorní hře, nyní působí zejména s Vesna piano quartet. V naší škole vyučuje již od dob jejího založení v roce 2015.

MgA. Adam Stráňavský

Adam absolvoval Konzervatoř Jána Levoslava Bellu v Banské Bystrici, kde studoval ve třídě Mgr. Aleše Solárika. Magisterské studium v oboru hra na klavír dokončil na Hudební akademii múzických umění v Praze ve třídě významného českého klavíristy Borise Krajného. Za studií získal několikrát titul laureáta na různých klavírních soutěžích jako Súťaž študentov slovenských konzervatórií, Forum per tasti, International piano competition Beyond Music-Huesca. Vystoupil na koncertních pódiích na Slovensku, v Česku, Francii, Španělsku, Polsku a Spojených státech amerických. Věnuje se též pedagogické a charitativní činnosti jako účinkující na benefičních koncertech. Jeho pedagogické zkušenosti zahrnují i výuku na konzervatoři v Ostravě. Specializuje se na výuku dospělých studentů.

MgA. Roman Czepa

Roman pochází z Drásova u Tišnova. V 11 letech začal navštěvovat ZUŠ a absolvoval dva cykly hry na klavír pod vedením Tamary Vašíčkové. Po maturitě na tišnovském gymnáziu nastoupil na Konzervatoř Brno do třídy Mgr. Evy Horákové, kde absolvoval v roce 2014. Současně se závěrečným ročníkem konzervatoře pokračoval již ve studiu klavíru na AMU v Praze u doc. Františka Malého. Na AMU získal magisterský titul, a v současnosti studuje v doktorském studijním programu na Pedagogické fakultě UK. Vzdělání si rozšířil celoroční studijní stáží v německém Lipsku u profesora Markuse Tomase. Věnuje se s nadšením a velkou péčí výuce hry na klavír. V naší škole se zaměřuje především na dospělé studenty.

BcA. Yulia Gavrilova

Yulia začala hrát na klavír v 5 letech v Rusku. V roce 2011 byla přijata na Kemerovskou hudební konzervatoř, kde studovala rok pod vedením MgA L. A. Davydove. Ve stejné době se zúčastnila MasterClassu se skvělým klavíristou a pedagogem Maximem Averkievym, který jí nabídl možnost studovat u něj na Plzeňské konzervatoři, kde úspěšně absolvovala o několik let později. V roce 2016 byla přijata na Akademii múzických umění v Praze do klavírní třídy MgA Kvitoslavy Bilinské, kde získala bakalářský titul a pokračuje v magisterském studiu. Za celou dobu studií získala řadu ocenění v národních i mezinárodních klavírních soutěžích. Také se účastnila mistrovských klavírních kurzů u mimořádných klavíristů jako Nikolaj Lugansky, Polina Fedotova, Konstantin Šamraj, Arkadij Sevidov a další. V současnosti se věnuje studiu hry na klavír a jako pedagožka již od roku 2016 působí v naší klavírní škole, kde se věnuje výuce dospělých i dětí všech úrovní hry.

Vsevolod Tokmakov, DiS.

Vsevolod pochází z Petrohradu. Je nejen vynikající klavírista, ale také skládá a senzačně improvizuje. Hudbě se věnuje od 4 let. V 10 letech získal 1. cenu na mezinárodní skladatelské soutěží v Petrohradě. V 15 letech se přestěhoval do České Republiky, kde studoval klavír na Pražské konzervatoři. Skončil jako 7. na mezinárodní soutěži Pražské jaro 2011, jako 3. na přehlídce konzervatoři v Pardubicích v roce 2010, na Pianistovi roku 2016 získal 5. místo a na přehlídce konzervatoří v Pardubicích 2016 2. cenu. Učí klavír a hudební teorii, hraje v café a hotelích nebo na akcích, kde většinou improvizuje jazz. Miluje dílo Alexandra Skrjabina a chce dokončit jeho epochální, avšak nedokončené dílo Mysterii. Od roku 2018 studuje na AMU u profesora Malého v bakalářském programu. Věnuje se výuce větších dětí od cca 10 let a dospělých všech úrovní hry.

MgA. Evgenia Vorobyeva

Evgenia začala hrát na klavír ve věku pěti let. Střední odborné hudební vzdělání získala na Státní konzervatoři Saratov pojmenované podle L. V. Sobinova v Rusku ve třídě prof. Alexandra Rykele, žáka S.S. Bendického, kterého učil legendární pedagog G. Nejgauz. Po dobu studia se zúčastnila řady celostátních a mezinárodních soutěží, je finalistkou soutěže M. Judinové v Petrohradu. Nyní pokračuje ve vzdělávání na Akademii múzických umění v Praze pod vedením odb. as. Kvitoslavy Bilinské. Spolupracovala s řadou významných hudebníků, za všechny jmenujme např. sólistku Mariinského divadla v Petrohradu Marinu Shaguch, nebo Dagmar Peckovou. Hodně se věnuje i komorní hře, pravidelně hraje s vítězkou violoncellové soutěže B. Martinů Anetou Šudákovou a také v triu s houslistou Markem Blahou. Věnuje se nadšeně výuce dětí i dospělých všech úrovní hry.

Sára Suchánková, DiS.

Sára Suchánková je vynikající mladá klavíristka, která byla v lednu 2019 přijata na prestižní pražskou Akademii múzických umění do 1. ročníku. Sára začala hrát na klavír v 5 letech pod vedením ruské pedagožky R. Goslinské a pokračovala ve studiu na konzervatoři v Pardubicích ve třídě vynikající české pedagožky a klavíristky M. Maixnerové. Během studií posbírala řadu ocenění i laureátských titulů na českých i mezinárodních klavírních soutěžích, a vystupovala také s předními českými orchestry, např. s Filharmonií Pardubice. Sára se věnuje výuce hry na klavír nadšeně, vyučuje děti i dospělé všech úrovní hry. V uplynulých letech vyučovala hru na klavír ve slavném dětském sboru Boni Pueri v Hradci Králové.

Kristýna Pátková, DiS.

Kristýna vystudovala Konzervatoř Jana Deyla v Praze obor klavír u prof. Jany Köhlerové. V současné době studuje ještě obor ladění klavíru a příbuzných nástrojů na téže škole. Aktivně se zajímá o současné hudební dění a zúčastnila se mnoha kurzů s tématikou pedagogiky klavíru. Působí jako klavíristka v luxusních hotelech, např. hotel Majestic Plaza, Grandium a restaurace U Modré kachničky. S výukou hry na klavír má dlouholeté zkušenosti. Při výuce se snaží přizpůsobit individuálním potřebám žáka jakéhokoli věku i úrovně hry. Vyučuje jak hru na nástroj, tak i hudební teorii, do výuky zařazuje i improvizaci. Svým žákům poskytuje znalost hudby od klasické po populární. Kristýna působí také v několika kapelách jako klavíristka a bubenice. Vystupuje při hraní na svatbách a veřejných akcích, také v menších orchestrech. V letošním roce opakovaně hostovala s Českou studentskou filharmonii v bicí sekci.

BA. Giora Kukui

Po ukončení studií na Rimonově škole jazzové a soudobé hudby v izraelském Ramatu Hasharon dokončil Giora své hudební vzdělání na Jeruzalémské akademii hudby a tance. Hudbu vyučuje více než deset let. Specializuje se na výuku dospělých studentů všech úrovní hry, vyučuje pouze v anglickém jazyce.

Kateřina Berkovcová, DiS.

Kateřina Berkovcová vystudovala hru na klavír na konzervatoři v Plzni a v současnosti pokračuje na prestižní pražské Akademii múzických umění v Praze ve třídě pianisty Lukáše Klánského. Ke klavíru studuje ještě hru na cembalo. Během studií se zúčastnila celé řady klavírních soutěží, pyšní se např. 3. cenou na soutěži Pro Bohemia a řadou dalších ocenění. Pedagogické zkušenosti získala při výuce na ZUŠ v Plzni a s nadšením také prohlubuje své metodické znalosti ohledně výuky hry na klavír. Věnuje se nadšeně výuce dětí i dospělých všech úrovní hry.

MgA. Iveta Lederová

Iveta Lederová pochází ze Slovenska, kde vystudovala hru na klavír na Konzervatóriu v Košicích. Ve studiu pokračovala v Brně na prestižní Janáčkově Akademii múzických umění pod vedením klavíristů Ivana Gajana a Heleny Weiser. Během studia absolvovala významnou zahraniční stáž na Anton Bruckner Privatuniversität v Linzu u profesora Svena Bircha. Zúčastnila se řady soutěžních přehlídek, mistrovských interpretačních kurzů, je držitelkou grantu nadace Slovnaft: Talenty Novej Európy 2011. Pedagogické zkušenosti získala již za studií v soukromé umělecké škole v Blansku. Je také šťastnou maminkou malé dcerky.

Kateřina Blažková, DiS.

Kateřina Blažková vystudovala hru na klavír na konzervatoři v Brně a v současnosti pokračuje na prestižní pražské Akademii múzických umění v Praze. Během studií se zúčastnila řady soutěžních přehlídek a mistrovských interpretačních kurzů, a nadšeně se věnuje komorní hře. Je členkou různých komorních těles. Se svým klavírním triem získala v roce 2018 2. cenu na soutěži Klasicismus a smyčcové nástroje. Pedagogické zkušenosti získala již za studií v umělecké škole v Kostelci nad Orlicí. V Praze kromě naší školy spolupracuje také s agenturou ISMFA, kde vyučuje hru na klavír. Ve výuce se specializuje na starší děti od 10 let a dospělé studenty všech úrovní hry.

Mgr. Vartan Agopian, Ph.D.

Vartan Agopian pochází z Libanonu, kde vystudoval v Beirútu Lebanese National Conservatory of Music a dále také Haigazian University, kde se zaměřil na obor psychologie. Poté vystudoval v Praze na Karlově univerzitě na Pedagogické fakultě obor Hudební vzdělávání a hru na klavír, a svá studia zakončil doktorátem na téže fakultě. Ve své rodné zemi je uznávaným skladatelem, spolupracuje například se slavnou libanonskou zpěvačkou Carlou Chamoun, pro kterou též skládá písně. Je také autorem Koncertu pro klavír a smyčcový orchestr g moll, který sám premiéroval. Koncertuje také se svou manželkou, která je houslistka a společně vychovávají malou dcerku. Vartan vyučuje v naší škole hru na klavír v anglickém jazyce. Zaměřuje se na středně až velmi pokročilé studenty.

Jitka Habánová, DiS.

Jitka vystudovala hru na housle na Konzervatoři Jana Deyla v Praze. Během studia spolupracovala s Bohemian Symphony Orchestra Prague. V současnosti je členkou orchestru Euterpe Philharmonia. Dále působí ve smyčcovém kvartetu Einfach kvartet, který se specializuje na doprovázení svatebních obřadů. Kromě hry na housle studovala několik let klasický zpěv. Vede hudební scholu farnosti Hlubočepy, ve které využívá nejen hry na housle a zpěv, ale ráda si zahraje i na ukulele. Pedagogické činnosti se věnuje od roku 2015, kdy začala vést workshopy pro děti všech věkových kategorií v Muzeu Bedřicha Smetany a Muzeu Antonína Dvořáka. V Piano School Prague působí Jitka od září 2020 a věnuje se zde výuce hudební nauky. Kromě naší školy vyučuje hru na housle v ZUŠ Veselá škola v Praze.