Vedení školy

MgA. Eva Lorenc, Ph.D.

Eva Lorenc je zakladatelka a majitelka naší klavírní školy. Stará se nejen o výuku našich studentů, ale také o hladký běh výuky v celé škole. Přijímá do výuky nové studenty, buduje a utváří vizi naší školy. Snaží se vytvářet takové prostředí pro výuku hry na klavír, které bude radostné, podněcující, bude naše studenty bavit, a zároveň poskytne nejvyšší možnou kvalitu výuky hry na klavír ze strany našich lektorů.

Eva vytvořila i úspěšnou online klavírní školu, který najdete na jejích stránkách www.evalorenc.cz. Eva pomáhá s hraním na klavír dětem i dospělým v Čechách i zahraničí. Svou metodu elementární klavírní výuky dětí zpracovala do klavírní školy Můj klavír, která vychází v červnu 2023 ve významném hudebním nakladatelství Bärenreiter.

Mgr. Vartan Agopian, Ph.D.

Vartan Agopian je provozní ředitel naší klavírní školy. Úzce spolupracuje s Evou lorenc. Kromě pořádání koncertů a pedagogických setkání zajišťuje pro studenty kvalitní výuku. Vartan pochází z Libanonu, kde vystudoval Libanonskou národní hudební konzervatoř v Bejrútu, a také Haigazian University, kde se zaměřil na pedagogickou psychologii. Poté vystudoval hudební výchovu a hru na klavír na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal doktorát. Mluví plynně 7 jazyky, kromě klavíristy je také dirigentem a skladatelem. Od roku 2014 žije v České republice a vyučuje na Univerzitě Karlově a University of New York v Praze, kromě toho doprovází český chlapecký sbor Boni Pueri. Vystupuje koncertě i s manželkou, která je houslistka, a spolu vychovávají dceru.  Od roku 2022 korepetituje pro český chlapecký sbor Boni Pueri. Vartan vyučuje v naší škole hru na klavír v anglickém jazyce. Zaměřuje se na středně až velmi pokročilé studenty.

Martina Humpolíková

Martina je školní asistentka, se kterou se nejčastěji setkáte v rámci e-mailové komunikace, organizuje seznamovací lekce pro naše nové uchazeče a pomůže Vám s přihlášením na naši školu.

Lektoři

MgA. Adam Stráňavský

Adam absolvoval Konzervatoř Jána Levoslava Bellu v Banské Bystrici, kde studoval ve třídě Mgr. Aleše Solárika. Magisterské studium v oboru hra na klavír dokončil na Hudební akademii múzických umění v Praze ve třídě významného českého klavíristy Borise Krajného. Za studií získal několikrát titul laureáta na různých klavírních soutěžích jako Súťaž študentov slovenských konzervatórií, Forum per tasti, International piano competition Beyond Music-Huesca. Vystoupil na koncertních pódiích na Slovensku, v Česku, Francii, Španělsku, Polsku a Spojených státech amerických. Věnuje se též pedagogické a charitativní činnosti jako účinkující na benefičních koncertech. Specializuje se na výuku dospělých studentů.

BcA. Vsevolod Tokmakov

Vsevolod pochází z Petrohradu. Je nejen vynikající klavírista, ale také skládá a senzačně improvizuje. Hudbě se věnuje od 4 let. V 10 letech získal 1. cenu na mezinárodní skladatelské soutěží v Petrohradě. V 15 letech se přestěhoval do České Republiky, kde studoval klavír na Pražské konzervatoři. Skončil jako 7. na mezinárodní soutěži Pražské jaro 2011, jako 3. na přehlídce konzervatoři v Pardubicích v roce 2010, na Pianistovi roku 2016 získal 5. místo a na přehlídce konzervatoří v Pardubicích 2016 2. cenu. Učí klavír a hudební teorii, hraje v café a hotelích nebo na akcích, kde většinou improvizuje jazz. Miluje dílo Alexandra Skrjabina a chce dokončit jeho epochální, avšak nedokončené dílo Mysterii. Od roku 2018 studuje na AMU u profesora Malého v bakalářském programu. Věnuje se výuce větších dětí od cca 10 let a dospělých všech úrovní hry.

MgA. Evgenia Vorobyeva

Evgenia začala hrát na klavír ve věku pěti let. Střední odborné hudební vzdělání získala na Státní konzervatoři Saratov pojmenované podle L. V. Sobinova v Rusku ve třídě prof. Alexandra Rykele, žáka S.S. Bendického, kterého učil legendární pedagog G. Nejgauz. Po dobu studia se zúčastnila řady celostátních a mezinárodních soutěží, je finalistkou soutěže M. Judinové v Petrohradu. Své vzdělávání završila na Akademii múzických umění v Praze pod vedením odb. as. Kvitoslavy Bilinské. Spolupracovala s řadou významných hudebníků, za všechny jmenujme např. sólistku Mariinského divadla v Petrohradu Marinu Shaguch, nebo Dagmar Peckovou. Hodně se věnuje i komorní hře, pravidelně hraje s vítězkou violoncellové soutěže B. Martinů Anetou Šudákovou a také v triu s houslistou Markem Blahou. Věnuje se nadšeně výuce dětí i dospělých všech úrovní hry.

Gleb Korotkiy, DiS.

Gleb Korotkiy se narodil v Moskvě a na klavír začal hrát ve 4 letech. Od 7 let žije v Čechách, kde absolvoval ZUŠ při ambasádě v Praze. Od roku 2004 studoval na konzervatoři v Plzni u profesora Maxima Averkieva, kde absolvoval v roce 2021. Připravuje se na studium hry na klavír na HAMU a zároveň je studentem Metropolitní univerzity v Praze. Kromě hry na klavír má zkušenosti v oboru žurnalistiky jako šéfredaktor v ruských internetových novinách. Hru na klavír vyučuje soukromě, při studiu v Plzni vyučoval 2 roky na ZUŠ Terezie Brskové. Od července 2021 je lektorem v naší škole Piano School Prague. Hovoří plynně česky, rusky a anglicky.

Bc. Amálie Vajík Pivoňková, DiS.

Amálie Vajík Pivoňková vystudovala všeobecné gymnázium v Klášterci nad Ohří současně s konzervatoří v Teplicích, kde studovala hru na klavír u Mgr. Hany Turkové. Během studia na konzervatoři začala studovat na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy hru na klavír u doc. MgA. Libuše Tiché, Ph.D. Po absolutoriu na konzervatoři začala studovat na HAMU u pana prof. MgA Františka Malého. Aktuálně dokončuje bakalářský program na HAMU. V roce 2022 získala 2. cenu na Interpretační soutěži pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí. V roce 2023 získala 2. cenu na Mezinárodní klavírní soutěži o cenu Gustava Mahlera. Momentálně se zdokonaluje v anglickém a německém jazyce, aby v nich mohla též vyučovat.

Již od roku 2017 vyučuje hru na klavír děti a dospělé všech úrovní.

Mgr. Natália Lukáčová

Natália Lukáčová absolvovala magisterské studium na Pedagogické fakultě UK obor Hra na klavír a Hudební výchova. Vykonávala praxi na uměleckých školách, hudebním gymnáziu a také vyučovala klavír a hudební výchovu v mateřské škole. V rámci studia měla klavírní recitály, vystupovala jako sólistka i komorní hráč. Je členkou orchestru UK, kde působí nejen jako klavíristka, ale i houslistka. Kromě pedagogiky se věnuje také korepeticím a online klavírní škole Evy Lorenc, kde natáčí studentům zpětné vazby k jejich klavírním výkonům. Je vybavena dvěma cizími jazyky, a to italštinou a angličtinou. Zároveň se chce neustále rozvíjet a posouvat dál jak v pedagogice, tak ve hře na klavír. Výuka hry na klavír ji nesmírně baví a svůj laskavý profesionální přístup přenáší na své četné žáky v naší škole, kteří její hodiny nadšeně navštěvují.

Bc. Jakob Lang

Jakob vystudoval hudební střední školu v Německu a od roku 2020 studuje hru na klavír na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Těší se na spojení a práci u klavíru s dětmi i dospělými a na to, aby se pro jeho studenty hra na klavír stala zábavnou a vzdělávací zkušeností. Hovoří plynně anglicky a německy protože plánuje zůstat v Čechách, velmi zdatně hovoří i česky.

Mgr. Olivia Biskupská

Olivia je multi-umělkyně – zpěvačka, klavíristka, skladatelka, herečka. Je absolventkou Vysoké školy múzických umění v Bratislavě.Hudbě v rámci vystupovaní a komponování se věnuje už po více než 15 let – se specializací od klasické hudby až po populární, filmovou a jazz. Vystupovala v rámci několika hudebních souborů, kapel i divadelních a improvizačních projektů. Žákům pomáhá prohloubit poznání hudby prostřednictvím kompozice a improvizace. Zpívá odmalička v školských sborech a později i sólo v kapelách. V roce 2022 byla součástí mezinárodního sboru The Chamber Choir v Bratislavě.
V populárním zpěvu prošla školením se špičkovými americkými kouči (Charmaine Brown, Denna De Rose) i jejich pokračovatelkami Julianou Sersen a Annou Re (školená hlasovou koučkou Stinga, Madonny a broadwayiských hvězd). V roku 2017 absolvovala klavírní interpretační kurz s prof. Drahomírou Bilígovou z Itálie. V roku 2016 získala první místo v kategorii Klavírní duo v Nadregionální klavírní soutěži Brezno a druhé místo v Čtyřruční hře na klavír v Celoslovenské klavírní soutěži Schneiderova Trnava.
Díky širokému uměleckému záběru napříč hudebními styly disponuje všestranností co jí umožňuje pomoci vám nastavit směr, kterým byste se chtěli hudebně ubírat.

BcA. Marcela Jelinková, DiS.

Pocházím z Brna a klavíru se věnuji od svých pěti let. Studovala jsem na konzervatoři v Brně u Mgr. Renaty Bialasové a následně na Janáčkově akademii múzických umění ve třídě prof. Aleny Vlasákové a prof. Jana Jiraského. V rámci programu jsem ERASMUS studovala rovněž v Lotyšsku na Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music u prof. Jānise Maļeckise.

K hudbě mě přivedli mí rodiče, kteří působí na JAMU, otec prof. Miloslav Jelínek vyučuje kontrabas a matka doc. Marcela Jelínková působí na smyčcovém oddělení jako klavírní korepetitorka. Nejsou to však jen mí rodiče, kteří mě vedli k hudebnímu vzdělání, babička byla dlouholetá operní sólistka v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, dědeček působil jako dirigent tamtéž. Již od útlého věku jsem vystupovala na koncertních pódiích, premiérovala jsem skladby „Marcelce“, „Ziměnky“, a „S tatínkem“ od Brněnského skladatele Jiřího Matyse. Při studiu na JAMU jsem spolupracovala se studenty kontrabasu a svojí sestrou, která je klavíristka a zpěvačka. Spolu s rodinou jsem vystupovala na koncertech v Muzeu Ignaze Pleyela v Ruppersthalu, (Rakousko). V roce 2015 jsem se podílela na natáčení CD Brněnského kontrabasového orchestru, ve kterém působí 20 kontrabasistů pod vedením mého otce.

Pedagogické praxi jsem se začala věnovat na ZUŠ Františka France ve Slavkově u Brna již při svých studiích na konzervatoři. Před nástupem na akademii jsem také vypomáhala při klavírním Metodickém centru na JAMU, kde jsem měla možnost se i zúčastnit přednášek a náslechů.

V hodinách svým žákům mohu předat bohaté zkušenosti pramenící z rodinné tradice a především také skvělé metodické zkušenosti, které jsem získala na studiích u věhlasné klavírní pedagožky prof. Vlasákové. Vše s nadhledem a s láskou k hudbě.

Kateřina Ondryášová, DiS.

Kateřina se začala klavíru věnovat až v 8 letech a to na Základní umělecké škole v Lounech, kde vydržela až do závěrečného ročníku. Na též ZUŠ se již od 4 let věnovala zpěvu a hře na zobcovou flétnu a později i hře na kytaru. Následně nastoupila na konzervatoř v Teplicích na obor populární zpěv, ale klavíru se i tak nevzdala. Za pomoci profesorů a z části i vlastní pílí a cílevědomostí navštěvovala klavírní koncerty a semináře. Nejen tím nadále rozvíjela své klavírní schopnosti i znalosti, tentokrát už i v rámci populárnější hudby. Konzervatoř úspěšně absolvovala v roce 2022 a od téhož roku je studentkou Pedagogické fakulty UK v oboru Hudební výchova a Anglický jazyk. Hudba je její celoživotní vášní, ať už se jedná o klavír nebo další nástroje a zpěv. Jejím cílem je předávat lásku k hudbě a radost z ní co nejvíce lidem a ukázat jim, jaké štěstí hudba přináší, ať už je produkována či přijímána. Od roku 2019 vyučuje klavír na ZUŠ v Ústí nad Labem a současně poskytuje soukromé lekce klavíru a hudební teorie.

Jakub Tököly

Jakub Tököly je slovenský klavirista, působící i jako skladatel, aranžér a pedagog.
Pochází z rodiny s hlubokou hudební tradicí, kterou se rozhodl následovat studiem klasické a jazzové hudby an JAMU a Musik und Kunst ve Vídni. Počas své bohaté koncertní kariéry koncertoval po celé Evropě (Švýcarsko, Španělsko, Francie, Belgie, Nemecko, Itálie …).
Je stálym členem Gustav Brom Big Band, Miroslav Hloucal Q, Renata Drössler, Josef Fečo Jazz Family, Ľubomír Gašpar Cimbal Project, Július Baroš Q, Lache Manuša nebo divadla bratří Formanů, jako guest artist spolupracuje s Českým národním symfonickým orchestrem nebo JazzDock Orchestra.
V průběhu své kariéry spolupracoval s významnými osobnostmi jako: Antonio Sanchez (MEX) Joan Orleans (USA) , Vince Mendoza (USA), Gabor Bolla (HU), Vladimír Kostadinovic (SRB), Juraj Bartoš (SK), Piotr Barron (PL), Steven Mercurio (USA), Ondřej Štveráček (CZ), Ron Affif (USA), Yvone Sanchez (PL), Ossian Roberts (UK), Andy Schofield (UK) a další.
Kromě koncertní činosti vyučuje jazzový piáno na mnoha hudebních školách.