Historie školy

Historie školy

Založit vlastní klavírní školu byl můj sen již během studií na Akademii múzických umění. Přála jsem si vytvořit zázemí pro všechny nadšence klasické klavírní hry. O hru na klavír je v ČR obrovský zájem, a tak ani všechny základní umělecké školy nestačí přijmout všechny děti, které se ucházejí. A co děti, které mluví anglicky, nebo jinou řečí? A co dospělí, kteří se chtějí učit hrát na klavír? Pro všechny tyto nadšené zájemce jsem chtěla vytvořit prostředí, ve kterém by svůj klavírní sen mohli učinit skutečností.

Konečné rozhodnutí projekt zrealizovat jsem učinila po té, co jsem absolvovala půlroční studijní pobyt v německém Karlsruhe na tamější vysoké umělecké škole, kde jsem přímo v jedné soukromé klavírní škole bydlela a měla možnost vidět, jak vše funguje v praxi. Byla jsem nadšená.

Náměstí Míru přálo klavíru

V roce 2015 se mi podařilo najít pro svou školu perfektní prostory na Praze 2 a doslova se na mě usmálo štěstí. Nejen, že naše celodenní hraní na klavír nikoho na adrese v Blanické ul. neruší, majitelé budovy jsou navíc oba muzikanti a varhaníci, a mimořádně celý projekt od počátku podporují.

Na Praze 2 v blízkosti Náměstí Míru tedy působíme od roku 2015. Začínali jsme jako jednotřídní malé klavírní studio, já a dvě kolegyně. Postupem času jsme se začali rozrůstat, a to jak o další studenty, tak o další lektory. V roce 2018 jsem založila společnost s.r.o pod názvem Klavírní studio Evy Suchánkové (tedy ještě pod mým dívčím jménem). V roce 2019 se nám podařilo rozrůst se o další klavírní třídu a přejmenovali jsme se na Piano School Prague s.r.o.

Jak je to v současnosti

V současnosti disponuje naše škola dvěma špičkově vybavenými klavírními učebnami, v nichž naši žáci mohou hrát na koncertní křídla značek Kašpar a Petrof. Dále jsou třídy vybaveny všemi moderními pomůckami k výuce dětí, jako jsou pedálové adaptéry, magnetická notová tabulka apod. Nechybí samozřejmě ani originální notové materiály a moje vlastní materiály vytvořené pro potřeby školy a našich žáků. Prostředí našich tříd je zároveň útulné a přátelské.

Škola od počátku svého působení pravidelně pořádá pro naše studenty koncerty a akce, a to jak pro naše mladší žáky, tak pro dospělé. Veřejná vystoupení považujeme za samozřejmou součást hudebně-výchovného procesu. Protože nedisponujeme vlastním koncertním sálem, pronajímáme si za tímto účelem koncertní sály např. na pražské HAMU.

V současnosti má naše škola téměř 100 aktivních studentů, z čehož zhruba polovinu tvoří děti a druhou polovinu dospělí. Našim studentům se nadšeně věnuje 10 špičkových lektorů.

Naším snem je mít jednou vlastní koncertní sál a další klavírní třídu, abychom mohli naši úžasnou klavírní komunitu dále rozšiřovat a předávat kvalitní klavírní vzdělání a radost z hudby dalším a dalším nadšeným zájemcům, jejichž seznam je na naší čekací listině stále velmi, velmi dlouhý.