Hygienická opatření do odvolání

Milí rodiče a naši studenti,

od pondělí 27.4.2020 vláda povoluje provoz v provozovnách do 200 m2, které nejsou v nákupních centrech. To znamená, že se to týká i naší provozovny v Blanické, kde máme klavírní školu. Nejsme pod MŠMT, takže se nás týkají opaření pro firmy, nikoli pro školy. Už se moc těšíme opět na živou výuku s vámi! 🙂

V rámci zachování co nejbezpečnějšího průběhu živé výuky pro vás i naše lektory vás v rámci následujících týdnů až do odvolání prosíme o dodržování těchto hygienických opatření, která pomohou ochránit vás i naše lektory. Děkujeme vám předem za spolupráci při jejich dodržování po dobu nezbytně nutnou, než se hrozba nového viru stane minulostí.

ROUŠKY. Po celou dobu trvání výuky budou mít naši lektoři i všichni studenti (vč. doprovodu malých dětí) na obličeji roušku.

HYGIENA. Všichni naši studenti si před lekcí umyjí ruce mýdlem v naší koupelně, která bude za tímto účelem odemčená. Lektoři si též před každou lekcí umyjí ruce a dezinfikuje se klaviatura.

DOPROVOD DO LEKCÍ. To se týká zejména našich malých žáků. Prosíme, aby doprovod tvořila pouze jedna dospělá osoba, která bude sedět na pohovce. Pokud to není nezbytně nutné, aby se rodič účastnil lekce, prosíme nechat dítě v lekci samotné, ať je co nejméně osob na jednom místě.

ZDRAVOTNÍ STAV. Nadále platí, že pokud se budete cítit nemocní, budete mít vy nebo děti teplotu, jakékoli příznaky nachlazení apod. prosíme, do živých lekcí nechoďte a zůstaňte doma. Totéž platí samozřejmě i pro naše lektory.