Registrace na další školní rok

Registrace na další školní rok

Milí studenti a rodiče,

děkujeme, že docházíte do naší klavírní školy a sdílíte společně s našimi lektory krásné chvíle u klavíru. Věříme, že si po tomto školním roce opět odnášíte mnoho nových zkušeností u klavíru, nacvičeného repertoáru a radostných zážitků spojených s hrou na klavír.

Těšíme se na pokračování klavírní spolupráce s vámi i v dalším školním roce!

Kurzovné pro školní rok 2022/2023

V naší škole nabízíme ucelenou výuku po celý školní rok. Při úspěšném absolvování výuky po celý školní rok od září do června udělujeme našim studentům osvědčení o absolvování výuky hry na klavír.

1. pololetí: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023, 2. pololetí: 1. 2. 2023 – 30. 6. 2023

Délka lekce 1x týdně 30 min 45 min  60 min  90 min
Pololetí kurzovné (18 lekcí) 7 990 Kč 11 990 Kč 15 290 Kč 20 990 Kč
Pololetní kurzovné – 2 splátky 2x 4 100 Kč 2x 6 100 Kč 2x 7 750 Kč 2x 10 600 Kč

Uvedené ceny jsou konečné.

Přihláška na školní rok 2022/2023

Abychom vám mohli závazně rezervovat místo v úvazku našich lektorů i v dalším školním roce, potřebujeme od vás vyplnit závaznou přihlášku. Podmínkou je uhrazení rezervačního poplatku 1.000 Kč.

Tento poplatek je nevratný, ale bude vám v září po vašem nástupu do výuky odečten z kurzovného za první pololetí.

Délka vaší lekce v září bude dle domluvy s vaším stávajícím lektorem/lektorkou. Pokud se vás týká změna lektora, kontakt na nového lektora budete mít s dostatečným předstihem.

Přihláška je závazná až po uhrazení rezervačního poplatku!

Návod na vyplnění přihlášky:

  • Vyplňte vaše fakturační údaje a zkontrolujte jejich správnost.
  • Do pole poznámka napište jméno studenta (vaše či vašeho dítěte). V případě, že k nám z vaší rodiny dochází více členů, prosíme o vyplnění jmen všech studentů.
  • V případě docházky více členů rodiny je třeba uhradit rezervační poplatek za každého člena samostatně – změňte ve formuláři počet kusů rezervačního poplatku dle skutečnosti.

Domluva přesného rozvrhu vaší klavírní lekce bude probíhat s vašimi lektory v posledním srpnovém a prvním zářijovém týdnu. Pokud do 9. září 2022 nenastoupíte do výuky a nebudete s námi nijak v kontaktu, rezervované místo vám dále držet nebudeme a nabídneme ho dalším zájemcům.

Děkujeme a těšíme se na vás v novém školním roce!