Elektronická přihláška do Piano School Prague

Název instituce: Piano School Prague s.r.o.
Sídlo: Kralická 18, Praha 10, 100 00, IČ: 06745172
Adresa školy: Blanická 9, Praha 2 – Vinohrady, 120 00
Majitelka a odpovědná vedoucí školy: MgA. Bc. Eva Lorenc, Ph.D.
Email: info@pianoschoolprague.cz
Tel: 739 119 582
Webové stránky: www.pianoschoolprague.cz
Prosíme, vyplňte:
1. Přihlašuji (uveďte prosím celé jméno studenta) ………………………………………………………………………….
do Piano School Prague za účelem výuky hry na klavír.
2. Vaše kontaktní údaje:
Jméno studenta:
Rok narození studenta (pouze u dětí)
Jméno zákonného zástupce (pouze u dětí)
Korespondenční adresa:
Email:
Telefon:
3. Přihlašuji se/přihlašuji svého syna/dceru na kurz hry na klavír (zakroužkujte jednu nebo více možností):
• na 1. období od září do prosince
• na 2. období od ledna do března
• na 3. období od dubna do června
4. Požadovaná délka lekce (zakroužkujte):
30 min (pouze děti do 7 let) / 45 min / 60 min / 90 min
Podrobnosti registrace:
Při přihlášení do naší školy je účtován jednorázový registrační poplatek 1000 Kč. Poplatek je nevratný.
V případě přihlášení více členů z jedné rodiny (rodiče, prarodiče, sourozenci) do Piano School Prague je za druhého a každého dalšího člena rodiny účtován registrační poplatek ve výši 200 Kč.

Registrační poplatek zahrnuje:
• veškeré administrativní úkony spojené s vaší docházkou do naší školy
• osobní asistenci lektora při výběru vhodného akustického nástroje pro vaše domácí cvičení – za tímto účelem je vhodné nástroj buď půjčit (doporučujeme Český hudební fond), anebo zakoupit (doporučujeme prodejnu Piano Classic v Benátkách nad Jizerou)
• tisk not a materiálů pro účely vaší výuky v průběhu vašeho studia u nás
• sešit naší školy pro každý nový školní rok pro potřeby zapisování průběhu výuky a tašku pro nošení not
• děti obdrží emailem moderní výukový materiál určený k výuce čtení not Pohádkové čtení not pro malé klavíristy (běžná cena e-booku je 540 Kč); dospělí obdrží emailem sbírku skladeb Klavírní bonboniéra vhodnou pro 1.-3. rok výuky (běžná cena sbírky je 499 Kč). Autorkou obou výukových materiálů je Eva Lorenc.
Kurzy klavíru ve školním roce 2019/2020:
Školní rok je rozdělen do 3 období:
• 1. období: 2. září – 20. prosinec (16 týdnů, 14 lekcí)
• 2. období: 2. leden – 31. březen (13 týdnů, 11 lekcí)
• 3. období: 1. duben – 30. červen (13 týdnů, 11 lekcí)
Délka lekce: 30 min 45 min 60 min 90 min
1. období 5 600 Kč 8 400 Kč 11 200 Kč 15 400 Kč
2. období 4 400 Kč 6 600 Kč 8 800 Kč 12 100 Kč
3. období 4 400 Kč 6 600 Kč 8 800 Kč 12 100 Kč
Při nástupu do již probíhajícího období bude kurzovné sníženo o již proběhlé týdny.
Informace k našim lekcím:
• 30-minutové lekce nabízíme malým dětem ve věku 5-7 let. Hraní na klavír je velmi náročné na soustředění, máme výborné zkušenosti s tím, že malé děti tuto délku lekce výborně zvládají. Po dovršení věku 7 let bude dětem v následujícím školním roce navýšena lekce na 45 minut.
• 45-minutové lekce jsou naším standardem, který využívá nejvíce našich studentů, a to jak dětí, tak dospělých.
• 60-minutové lekce jsou intenzívnější prodloužené lekce pro naše studenty, kteří chtějí hrát větší množství náročnějšího repertoáru, připravují se na koncerty, různé dílčí klavírní zkoušky či klavírní soutěže.
• 90-minutové lekce jsou určené pokročilým pianistům, kteří se připravují na přijímací zkoušky na konzervatoře či jiné školy, či studentům, kteří mají zájem o intenzívní výuku. Na tyto lekce přijímáme studenty s intenzívnější domácí přípravou.
• V případě zájmu o intenzívnější výuku formou docházení do lekcí 2x týdně kontaktujte prosím vedení školy. Tuto formu výuky umožňujeme individuálně na základě volné kapacity našeho studia a našich lektorů, i na základě stanovených cílů výuky.
Další informace k našim kurzům:
• Kurzovné je splatné vždy předem a je nevratné. Jakákoliv výjimka, týkající se zejména mimořádných okolností (jako je dlouhodobá nemoc) musí být předem prodiskutována s vedoucí klavírní školy Evou Lorenc.
• Platbu kurzovného lze provést pouze bankovním převodem. Platební karty ani hotovost nepřijímáme, děkujeme za pochopení.
• Lekce probíhají pravidelně 1x týdně podle domluveného rozvrhu vždy ve stejný den a čas.
• Kurzovné je splatné vždy před začátkem každého nového období dle data uvedeného na faktuře. Nebude-li faktura uhrazena do termínu splatnosti, bude klavírní lekce v daném čase postoupena dalším zájemcům.
Požadavky na nástroje pro účely domácího cvičení
Děti
Milí rodiče, pro přihlášení vašich dětí do našich klavírních kurzů požadujeme, aby byl z vaší strany zajištěn pro účely domácího cvičení akustický klavír. Naše metodika výuky dětí vychází z nejmodernějších požadavků klavírní pedagogiky, a bez akustického nástroje pro domácí cvičení bohužel nejsme schopni zaručit vám vysokou kvalitu výuky. Proto děti, které nemají doma pro účely cvičení akustický klavír, pouze jeho elektronické náhražky, do výuky neakceptujeme.
Elektronické klavíry jsou pro malou dětskou ruku zcela nevhodné, nebudují techniku hry pomocí součinnosti celé paže od ramene až ke konečkům prstů, která je nutná pro vytvoření zpěvného klavírního tónu. Kvůli absenci strun, které rozeznívají v akustickém nástroji alikvótní tóny, elektronické klavíry nerozvíjí sluch. Děti cvičící na elektronické nástroje mají slabé prsty, ztuhlé paže a potýkají se ve výuce s nejrůznějšími problémy.
Děti, které mají možnost cvičit na akustické nástroje, se naopak rozvíjí optimálně již od počátků výuky jak po stránce technické, tak po stránce hudební, dosahují lepších výsledků a vytváří si k nástroji mnohem silnější citové pouto. Abychom mohli poskytovat co nejvyšší úroveň našich služeb a učit vaše děti hrát na klavír krásně, potřebujeme podporu a spolupráci z vaší strany ohledně zajištění kvalitního nástroje pro domácí cvičení vašich dětí. S výběrem vhodného akustického nástroje vám rádi pomůžeme. Děkujeme za vaši spolupráci a pochopení.
Dospělí
Milí dospělí, i v rámci vaší výuky preferujeme, abyste doma cvičili na akustický klavír. Jedině na akustickém nástroji vám dokážeme pomoci odhalit všechny jeho dynamické, zvukové i barevné možnosti, a pečovat profesionálně o technickou i hudební stránku vaší hry. Jsme však ochotni přijmout vás do výuky v naší škole, i pokud budete doma cvičit na digitální pianino (pozor, nikoli na keyboard, který nepovažujeme za optimální řešení).
Metodika výuky dospělých se totiž liší od metodiky výuky dětí. Zatímco malá dětská ruka nutně potřebuje již od počátků klasický akustický nástroj, aby se děti mohly optimálně rozvíjet po hudební i technické stránce, dospělá ruka je silná a disponuje dostatečným rozpětím. I když hře na akustické nástroje se nic nevyrovná, a rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného akustického nástroje pro vás, akceptujeme i kvalitní digitální pianino.

Jak se řeší absence na lekcích:
• V každém období je vždy prostor pro 2 absence (počet lekcí na dané období je vždy o 2 menší, než celkový počet týdnů v daném období).
• Vaši absenci na lekci je potřeba omluvit nejpozději 24 hodin dopředu vašemu lektorovi, jinak je lekce považována za odučenou a není možné požadovat náhradu.
• Pro komunikaci s lektorem i se školou používejte prosím výhradně SMS, volání nebo email. Neakceptujeme omluvy z lekcí skrze sociální sítě (Messenger, WhatsApp, Facebook apod), děkujeme za pochopení.
• Pokud během období vzniknou více než 2 řádně omluvené absence, je možné se s lektorem domluvit na náhradních lekcích. V případě náhradních lekcí je třeba brát v potaz časové možnosti a vytíženost lektora. Ze strany lektora budou nabídnuty 2 možnosti náhradního termínu. Pokud žádný z nich nevyužijete, lekce je považována za odučenou a již není možné požadovat náhradu.
• Nevychozené lekce se nepřevádí do dalšího období.
• Pokud vznikne absence ze strany lektora, bude zajištěna náhradní výuka formou suplování jiným naším lektorem, anebo budou lekce nahrazeny vaším lektorem v jiném náhradním termínu.
• V rámci jednoho období je možné nahradit maximálně 2 řádně omluvené lekce.
• V případě dlouhodobé absence na lekcích (více než 4 po sobě jdoucí týdny) kontaktujte prosím vedení školy.
Přihlášením do Piano School Prague souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami, které vám zašleme v samostatném dokumentu. Pro dokončení přihlášky připojte prosím Váš podpis:
…………………………………………….
Děkujeme za přečtení a vyplnění přihlášky a těšíme se na krásnou klavírní spolupráci s vámi! Za Piano School Prague MgA. Bc. Eva Lorenc, Ph.D.