Kalendář

Organizace školního roku 2020/2021

Výuka začíná v úterý 1. září 2020.

Státní svátky – výuka standardně neprobíhá. Pokud by vám kvůli státním svátkům vznikly nadbytečné absence, náhradní lekce budou řešeny individuálně po domluvě s lektorem.

Vánoční prázdniny: pondělí 21. prosince 2020 – pátek 1. ledna 2021. Výuka začne znovu v pondělí 4. ledna 2021.

Výuka normálně probíhá během ostatních školních období volna jako jsou podzimní, jarní či velikonoční prázdniny, na které naše škola z provozních důvodů nebere zřetel.

Konec výuky ve školním roce je 30. června 2021.

Výuka během letních měsíců července a srpna probíhá pouze po předchozí domluvě s lektorem.

Výuka v naší škole neprobíhá o víkendech. Výjimku tvoří pouze nahrazování lekcí v případě absencí po domluvě s lektorem nebo akce pořádané školou, jakou jsou koncerty či workshopy.